Freewing 9g数字舵机(金属)
Freewing 9g数字舵机(金属)

规格参数

 产品型号   MD31093 (旋转方向:正向)
 产品型号   MD31093R (旋转方向:反向)
 产品级别   9g  数字信号
 材料   工程尼龙塑料
 使用电压   4.8V ~ 6.0V
 速度(4.8V)  0.12 sec / 60 deg
 速度(6.0V)  0.1 sec / 60 deg
 扭力(4.8V)  3.8 kgf. cm
 扭力(6.0V)  4.5 kgf. cm 
 最小空载电流  52mA
 最大空载电流(无负载)  121mA
 产品尺寸  (L×W×H)  24 × 12.4 × 29.6mm
 净重   14g (0.48oz)
 可提供的线长  100~500mm

舵机尺寸

9g金属

包装清单

 舵机 ×1
 摇臂(一字) ×1

 摇臂(单臂) ×1

 螺丝 ×3
 纸盒包装

 

了解更多

有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们

服务热线
服务热线

热线电话:0769-82 669 669

服务时间
服务时间

工作日:8:30 - 18:00