Freewing 23g数字舵机-Pro
Freewing 23g数字舵机-Pro

规格参数

 产品型号   MD31232 (旋转方向:正向)
 产品型号   MD31232R (旋转方向:反向)
 产品级别  23g  数字信号 / 空心杯马达
 材料  金属中壳,金属齿轮
 使用电压  4.8V ~ 6.0V
 速度(4.8V)  0.12 sec / 60 deg
 速度(6.0V)  0.1 sec / 60 deg
 扭力(4.8V)  6.8 kgf. cm
 扭力(6.0V)  8.0 kgf. cm
 最小空载电流  58mA
 最大空载电流(无负载)  155mA
 产品尺寸  (L×W×H)  28.3 × 13 × 33.4mm
 净重   26.5g (0.935oz)
 可提供的线长 100mm

舵机尺寸

23g金属

包装清单

 舵机 ×1
 摇臂(一字) ×1

 摇臂(单臂) ×1

 螺丝 ×3
 纸盒包装

 

 

了解更多

有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们

服务热线
服务热线

热线电话:0769-82 669 669

服务时间
服务时间

工作日:8:30 - 18:00