Freewing 30g数字舵机-Pro
Freewing 30g数字舵机-Pro

规格参数

 产品型号  MD31303 (旋转方向:正向)
 产品型号  MD31303R (旋转方向:反向)
 产品级别   30g  数字信号 空心杯马达
 材料   工程尼龙塑料,金属齿轮组 
 使用电压   4.8V ~ 6.0V
 速度(4.8V)  0.12 sec / 60 deg
 速度(6.0V)  0.1 sec / 60 deg
 扭力(4.8V)  6.5 kgf. cm 
 扭力(6.0V)  8.5 kgf. cm
 最小空载电流   38mA
 最大空载电流(无负载)  125mA
 产品尺寸 (L×W×H)  33.1 × 17.2 × 38.4mm
 净重   32.5g (1.15oz)
 可提供的线长   100~500mm

舵机尺寸

30g金属

包装清单

 舵机 ×1
 摇臂(一字) ×1

 摇臂(单臂) ×1

 螺丝 ×3
 纸盒包装

 


 

了解更多

有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们

服务热线
服务热线

热线电话:0769-82 669 669

服务时间
服务时间

工作日:8:30 - 18:00